Αποφάσεις

 

Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διαύγειας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να συνδεθείτε:

http://et.diavgeia.gov.gr/f/ermionidas_dimos/find/ypogid:15091