Προεδρείο

 

Πρόεδρος : Δημαράκης Αριστείδης

 

Αντιπρόεδρος : Γκαμίλη - Σιάνα Ελένη

Γραμματέας : Κρητικός Ανδρέας 

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2754360015