11η Συνεδρίαση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κρανίδι, 13/6/2014

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                                               Αρ. Πρωτοκ.: 7719

                                                                                      

                                                                                                       11η Συνεδρίαση

 ΠΡΟΣ

Τ…ν   κ. ………………………………

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/10 στις 17/6/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για συνεδρίαση για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1ο: Σχετικά με τη νέα μέθοδο αξιολόγησης του προσωπικού Ν.4250/2014.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ