14η Συνεδρίαση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Κρανίδι 10/7/2014

ΔΗΜΟΣ Ε Ρ Μ Ι Ο Ν Ι Δ Α Σ                                                        Αρ. Πρωτοκ.: 9056

                                                                                    

                                                                               

                                                                                     14η Συνεδρίαση

ΠΡΟΣ

Τ…ν   κ. …………………………ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 3852/10 στις 10/7/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 για συνεδρίαση για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα και αναφέρεται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης παράγραφος, 5 άρθρο 65 του Ν.3852/2010:

 

1: Σχετικά με έγγραφο του Δ. Σ και νεοεκλεγέντος Δημάρχου κ.Δ.Σφυρή για χωροθέτηση χώρου που θα γίνει η ανακύκλωση - κομποστοποίηση των απορριμμάτων του Δήμου Ερμιονίδας.

2: Ορισμός δικηγόρων για υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας σύμφωνα με το άρθρο 281 Κ. Δ. Κ και του άρθρου 72 του Ν.3852/10.

3: Έγκριση ισολογισμού – απολογισμού της Κοινωφελούς επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος.

4: Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ

ΛΑΜΠΡΟΥ   ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ