18η συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
Κρανίδι, 08.09. 2014
Αριθ. Πρωτ.: 11253

ΠΡΟΣ:
Τ.... κ. ...................................................
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10 , στις 12.09.2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :


ΘΕΜΑ 1ο : Σχετικά με την εισήγηση της Επιτροπής για την 1η Φάση του Διαγωνισμού για το «Τουριστικό Καταφύγιο στο Πορτοχέλι » .

ΘΕΜΑ 2ο : Τροποποίηση – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2014.

ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός νέων μελών του Δ.Σ. του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου , όπως ορίζεται στο αρ. 246 του Ν. 3463/2006.

ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός μελών για το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών – Πολιτική Προστασία (αρ.13 Ν. 3013/1.5.2002 ΦΕΚ 102/Α΄) .

ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ερμιονίδας.

ΘΕΜΑ 6ο : Ορισμός Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ερμιονίδας .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ