Αποφάσεις

 

Οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διαύγειας. Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να συνδεθείτε:

http://et.diavgeia.gov.gr/f/ermionidas_dimos/find/unit:14243