1η Συνεδρίαση

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
                 -------------------------
OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                Κρανίδι 13/01/2014
                                                                                                  Αρ.Πρωτ. 319
                                                            
 
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )
  
Σας προσκαλούμε την 17η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00, σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
 
 
ΘΕΜΑ 1ο :Ανατροπή Αποφάσεων - Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης
ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμοί δικηγόρων
 
 
 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
 
ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ