2η Συνεδρίαση

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
                 -------------------------
OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                     Κρανίδι 28/01/2014
                                                                                                        Αρ.Πρωτ. 1311
                                                            
 
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )
  
Σας προσκαλούμε την 3η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
 
 
ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμοί δικηγόρων.
 
ΘΕΜΑ 2ο : Ψήφιση πιστώσεων.
 
ΘΕΜΑ 3ο : Επικύρωση πρακτικού κλήρωσης για Επιτροπές 2014.
 
ΘΕΜΑ 4Ο: Επικύρωση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την ενοικίαση των Δημοτικών Σφαγείων.
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ