3η Συνεδρίαση

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
                 -------------------------
OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            Κρανίδι 05/02/2014
                                                                                                Αρ. Πρωτ : 1719
                                                            
 
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )
  
Σας προσκαλούμε την 10η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
 
ΘΕΜΑ 1ο : Ψήφιση πιστώσεων
 
ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμοί δικηγόρων
 
ΘΕΜΑ 3ο :Επικύρωση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την ενοικίαση των Δημοτικών Σφαγείων
 
ΘΕΜΑ 4o: Κατάρτιση όρων δημοπρασίας για την Μίσθωση κτιρίου στέγασης της Υπηρεσίας δόμησης του Δ. Ερμιονίδας
 
 
 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
 
ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ