5η Συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
-------------------------
OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            Κρανίδι 24/02/2014
                                                                                                Αρ.Πρωτ: 2566
                                                            
 
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )
 
Σας προσκαλούμε την 25η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00, σε Έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης :
 
 
ΘΕΜΑ 1ο : Ορισμός δικηγόρου.
 
ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός υπόλογων υπαλλήλων για την έκδοση εντάλματος πάγιας προκαταβολής.
 
 
 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
 
 
ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ