8η Συνεδρίαση

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
                 -------------------------
OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            Κρανίδι, 26/03/2014
                                                                                                Αρ.Πρωτ. 4039
                                                            
 
 
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )
 
 
Σας προσκαλούμε την 31η του μηνός Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00, σε Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
 
 
ΘΕΜΑ 1ο : Επικύρωση πρακτικού και κατακύρωση αποτελέσματος για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών του Δήμου Ερμιονίδας και των Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου, ετών 2014- 2015»
 
 
 
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
 
ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ