12η Συνεδρίαση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Κρανίδι 26/06/2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                          Αρ.Πρωτ. 8480

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

                 -------------------------

OIKONOMIKH   ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                           

                                                                                                  

                                                            

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

 

 Σας προσκαλούμε την 30η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30, σε Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: «Ορισμός δικηγόρου για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 682 επ. Κ.Πολ.Δ. περί αποτροπής επικείμενου κινδύνου και διατήρησης δικαιώματος αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής του Κωνσταντίνου Βλαχογιάννη του Ανδρέα κατά του Δήμου Ερμιονίδας».

 

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ