17η Συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

-------------------------

OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                        Κρανίδι 08/08/2014

                                                                                                                                                         Αρ.Πρωτ. 10323

                                                            

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

(Άρθρο 75,Ν.3852/2010,ΦΕΚ Α’87 )

 

Σας προσκαλούμε την 11η του μηνός Αυγούστου του έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00, σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κρανιδίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στo κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑ 1ο : Ψήφιση πιστώσεων για εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων.

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΟΥΣΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ