Μέλη

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

 

Πρόεδρος: Μούγιος Αντώνιος

 

Αντιπρόεδρος: Δερματάς Παναγιώτης

Μέλη: Δεστές Ανάργυρος

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2754091274