Μέλη

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣΙΑΣ

 

Πρόεδρος: Κατσιάβελας Ηλίας

 

Αντιπρόεδρος: Καλαμαράς Κων/νος

Μέλη: Χόντας Απόστολος

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 27540 41240