Μέλη

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΟΥΡΝΩΝ

 

Πρόεδρος: Πάνου Αντώνιος

 

Αντιπρόεδρος: Θεοδώρου Ντίνα

Μέλη: Καραματζάνης Απόστολος

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 27540 71100