Αποφάσεις

 

Οι αποφάσεις του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Παιδείας αναρτώνται στην "Διαύγεια".

Πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για να συνδεθείτε με τον αντίστοιχο ιστότοπο:

http:/et.diavgeia.gov.gr/f/npkpapp