Διδύμων

 

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Διδύμων λειτουργεί από το 2004 με την υποστήριξη εθελοντριών κυριών από τα Δίδυμα καθώς και της Τοπικής Κοινότητας.