Ογκώδη Αντικείμενα

 

 

Πρόγραμμα απομάκρυνσης ογκωδών αντικειμένων από την πόλη

 

Τα απορρίμματα αυτά δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε, αλλά παραλαμβάνονται από το Δήμο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την υπηρεσία καθαριότητας.

Οι δημότες και κάτοικοι οι οποίοι θέλουν να απαλλαγούν από ογκώδη αντικείμενα θα τηλεφωνούν στον Δήμο (τηλ: 2754360000 - 2754360028 ) για να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, ο οποίος θα μεριμνά για την μεταφορά σε ειδικό χώρο.