Εισηγητική έκθεση για τον κανονισμό καθαριότητας

 

Ο Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Ερμιονίδας, τον οποίο προτείνουμε για θεσμοθέτηση διαμορφώθηκε λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, το υφιστάμενο διοικητικό πλαίσιο, τη δοκιμασμένη τεχνογνωσία και πρακτική και τα γενικά και ειδικά χαρακτηριστικά των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ερμιονίδας.

Ο Κανονισμός Καθαριότητας δόθηκε από το Δήμαρχο Ερμιονίδας στους επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 24-10-2014, την επομένη ημέρα κοινοποιήθηκε σε ηλεκτρονικά και έντυπα τοπικά μέσα  και ταυτόχρονα τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς, επαγγελματικούς, πολιτιστικούς φορείς και τους πολίτες.

Κατέθεσαν προτάσεις ο εξωραϊστικός οικιστικός σύλλογος «Παναγίτσα Βερβερόντα Κρανιδίου», η «Παρέμβαση Πολιτών Ερμιονίδας», η περιφερειακή παράταξη «Πελοπόννησος Οικολογική», Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφούσας παράταξης του Δήμου Ερμιονίδας και πολίτες (κ. Σταύρος Γεωργίου, κ. Γεώργιος Μήτσου).

Ο Κανονισμός Καθαριότητας κατατέθηκε στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής οι οποίες με τις  πράξεις τους  111/3-11-2014 και 17/4-11-2014 αντιστοίχως τον παρέπεμψαν προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι αρχές και οι στόχοι που υπηρετεί ο Κανονισμός, αφορούν:

Ο Κανονισμός Καθαριότητας προσδιορίζει και ταξινομεί τα απορρίμματα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, αναφέρει τις υποχρεώσεις του Δήμου Ερμιονίδας και προσδιορίζει τις υποχρεώσεις των δημοτών και των επισκεπτών του Δήμου.

Ο Κανονισμός Καθαριότητας έχει πρωτίστως παιδευτικό χαρακτήρα, παρά το ότι, στο πλαίσιο των διατάξεών του, ως αποτρεπτικό μέσο, προβλέπει κυρώσεις.

Στον ∆ήµο Ερμιονίδας, σύµφωνα µε τον κανονισμό εφαρµόζεται ολοκληρωµένο πρόγραµµα ανακύκλωσης ποικίλων υλικών από τον ίδιο το ∆ήµο και σε συνεργασία µε εγκεκριµένους ανακυκλωτές σ’ ένα πρόγραµµα ανακύκλωσης και διαλογής στην πηγή για ανάκτηση πρώτων υλών. Επίσης στο Δήμο Ερμιονίδας εφαρμόζεται η συλλογή των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων, τα οποία διατίθενται για κομποστοποίηση. Ακόμη θεσπίζονται και άλλα ρεύματα ανακύκλωσης όπως η συλλογή χωριστά χρησιμοποιημένων λαδιών οικιακής επαγγελματικής χρήσεως, παράλληλα με τη συλλογή ηλεκτρικών συσκευών, μπαταριών. Επιπλέον υπάρχει μέριμνα για χωριστή συλλογή επίπλων, κλαδιών, μπαζών, αυτοκινήτων που έχουν κλείσει τον κύκλο της ζωής τους κ.λ.π.