ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕΡ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 deyaer1

deyaer2

 deyaer3